• 1400/02/05 - 09:27
  • 971
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

مطالب آموزشی کرونا

بنر 2.80 * 3.80
و قابلیت چاپ جهت پوستر

 

 

پوستر شستشوی دست (سایز A3)

 

 

پوستر حفظ فاصله اجتماعی (سایز A3)

 

 

پوستر استفاده صحیح از ماسک (سایز A3)

 

 

 

بنر رعایت اصول فاصله گذاری ( 2.80 * 3.80 متر و با قابلیت چاپ جهت پوستر)

 

 

 

 

بنر شرایط استان بحرانی می شود ( 2.80 * 3.80 متر و با قابلیت چاپ جهت پوستر)

 

پوستر شرایط هنوز بحرانی است مراقب باشیم ( 2.80

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره1

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره2

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره3

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره4

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره5

خبر نامه مراقبت covid-19 شماره6

خبر نامه مراقبت covid-19 شماره7

خبر نامه مراقبت covid-19 شماره8

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره9

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره10

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره11

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره12

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره13

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره14

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره15

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره16

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره17

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره18

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره19

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره19

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره20

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره21

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره22

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره23

خبر نامه مراقبت covid-19 شماره24

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره25

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره26

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره27

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره28

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره29

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره30

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره31

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره32

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره33

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره34

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره35

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره36

خبر نامه مراقبت covid-19  شماره37

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 41717

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید