ساختار مرکز
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1703
بازديدکنندگان امروز: 390
کل بازديدکنندگان: 1000027
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.8750 ثانيه
شرح وظایف

رسالت واحد طرح و گسترش شبکه مرکز بهداشت شهرستان قم به شرح ذیل می باشد:

 • 1. مکان یابی و تاسیس مراکز ارائه خدمت به منظور افزایش پوشش خدمات بهداشتی و بهبود دسترسی
 • 2. عقد قرارداد و واگذاری برخی مراکز و پایگاهها و بخشی از خدمات از طریق خرید خدمت به منظور کاهش تصدی دولت و افزایش توان نظارتی
 • 3. مدیریت و نظارت بر نحوه خرید و تعمیر کلیه تجهیزات مورد نیاز مراکز ارائه خدمت
 • 4. مدیریت و آموزش نحوه به کارگیری ، سرویس و بهره برداری از تجهیزات موجود
 • 5. تامین اقلام دارویی مورد نیاز مراکز و پایگاهها و توزیع آن
 • 6. استاندارد سازی کلیه مراکز ارائه خدمات از نظر مکان و تجهیزات
 • 7. جذب و به کار گیری نیروی انسانی مورد نیاز از طریق پذیرش نیروی طرحی، عقد قرارداد و استخدام
 • 8. پذیرش و تربیت و آموزش بهورزان مورد نیاز جهت ارائه خدمات بهداشتی در خانه های بهداشت
 • 9. برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دوره های آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان
 • 10. آموزش دانشجویان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در خصوص آشنایی با نظام عرضه خدمات بهداشتی و ساختار شبکه های بهداشتی
 • 11. مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی
 • 12. جمع آوری اطلاعات ، توزیع فرمها و استخراج شاخصهای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی
 • 13. انجام محاسبات مربوط به حقوق پرسنل برنامه پزشک خانواده ، کارانه و ... 
 • 14. انجام پایش و نظارت بر روند اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی
 • 15. پیگیری جهت جذب اعتبار و ارائه اطلاعات به سازمان بیمه خدمات درمانی
 • 16. جذب نیروی مورد نیاز برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی
 • 17. ثبت کلیه گواهی های فوت صادر شده در استان در برنامه ثبت مرگ
 • 18. تجمیع اطلاعات و تهیه شاخص های مرتبط با مرگ و ارائه نتایج به واحدهای مرتبط حسب درخواست
 • 19. تامین کلیه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مراکز
 • 20. جذب ، آموزش و ایجاد انگیزش در داوطلبان سلامت به منظور همیاری در ارتقاء سلامت جامعه
 • 21. به روز آوری اطلاعات دفاتر تشکیلات و طرح گسترش و ارائه گزارشات متنوع حسب مورد
 • 22. پیگیری و هماهنگی در خصوص جابجایی ، انتقال و توزیع متناسب نیروی انسانی
 • 23. تهیه و توزیع فرمها ، دفاتر و پرونده های مورد نیاز مراکز ارائه خدمت
 • 24. جمع آوری فرمهای آماری تکمیل شده از مراکز به صورت ماهانه
 • 25. تهیه سرجمع های آماری و ارسال گزارش به وزارت متبوع
 • 26. استخراج شاخص های بهداشتی مرتبط و ارائه گزارش اطلاعات جمع آوری شده به واحدها حسب مورد
 • 27. توزیع برگه های زیج حیاتی در سطح خانه ها و مراکز بهداشتی درمانی روستایی
 • 28. نظارت و پایش بر نحوه تکمیل اطلاعات زیج حیاتی
 • 29. ورود اطلاعات زیج حیاتی در برنامه مربوطه و ارسال گزارش برنامه به وزارت متبوع
 • 30. استخراج شاخص های بهداشتی زیج حیاتی و ارائه گزارش
 • 31. انجام سرشماری جمعیت روستایی
 • 32. انتشار نتایج حاصل از سرشماری
 • 33. ارائه مشاوره های آماری در برنامه پژوهشی سازمان و همکاری در پالایش داده ها و همچنین تحلیل نتایج
 • 34. گسترش و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در حاشیه شهر