واحد سلامت خانواده و جمعیت

 

 

زهره کریمی راهجردی

سمت : کارشناس مسئول سلامت خانواده

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناسی مامایی

شماره تماس : 36706033

 

 

 

زهرا رفیعی

سمت :کارشناس مادران 

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناسی مامایی

شماره تماس:36648641

 

 

اعظم فلاحتی

سمت :کارشناس باروری سالم

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناسی مامایی

شماره تماس :  داخلی 283

 

 

مرضیه رضایی عارف

سمت : کارشناس سلامت مادران

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناسی مامایی

شماره تماس : داخلی 283

 

شیرین حق نژاد

سمت :کارشناس نوجوانان و جوانان

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس :36606080

 

مریم ساسانی

سمت :کارشناس سلامت میانسالان

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی مامایی

شماره تماس :داخلی 274

 

 

راضیه بهرامی محمودیان

سمت : کارشناس بهداشت مدارس

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس : 36606080

 

 

اشرف بهرامیان

سمت : کارشناس سالمندان

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی مامایی

شماره تماس : 36706030

 

 

مریم خادم دزفولی

سمت : کارشناس سلامت سالمندان

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناسی بهداشت عمومی 

شماره تماس :داخلی 274

 

 

لیلا قزوینیان

سمت : کارشناس سلامت خانواده

رشته ومدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس :36706030

 

 

مهتاب ملک پور

سمت :کارشناس پیگیری مادران پرخطر

رشته مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

شماره تماس :36602434  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.