واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 

رضا نفر شلمزاری

سمت : کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس : 36602079

طاهره میرزایی

سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تماس : 36706031

هدایت اله رئوفی راد

سمت :کارشناس مبارزه با بیماریها

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس : 36701450

محمد امینی پور

سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها

 رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس : 36701450

 

مهدی محمدی

 سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس :داخلی 241

محمد علی انصاری چشمه

سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس :داخلی 242

 

محمد اسحاقیه

سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس :36621863

 

سجاد امینی قراقیه

سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی

شماره تماس:36627700

 

داوود صفرپور

سمت : کارشناس مبارزه با بیماریها (مرکز هاری )

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس :36630540

 

جواد یادگاری

سمت :کارشناس مبارزه با بیماری ها

رشته و مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد آموزش بهداشت

شماره تماس : داخلی 242

 

زهرا محمودی آبادی

سمت : کارشناس مبارزه با بیماری ها

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شماره تماس :36610382