لینک چک لیست آئین نامه های بهداشت محیط

لینک شست و شوی صحیح دست ها

لینک اطلاعیه بهداشتی سالم سازی سبزیجات ، جوانه غلات و محصولات سالادی

لینک فرآیند صدور تاییدیه جهت اماکن عمومی(درمانگاهها،آزمایشگاههاو...)

لینک فرآیند صدور صلاحیت بهداشتی

لینک شرکت های دارای مجوز در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی

لینک آموزشگاههای بهداشت اصناف معتبر و دارای پروانه فعالیت در استان

لینک شرکت های خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی معتبر و دارای پروانه فعالیت در استان

لینک لیست آزمایشگاههای مجاز انجام آزمایش صدور کارت بهداشتلینک لیست دفاتر پیشخوان دولت ارائه دهنده خدمات صدور کارت بهداشت

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.