واحد پیشگیری از حوادث وبلایا

 

مهندس علی فروغی

سمت : کارشناس مسئول مدیریت کاهش خطر بلایا

مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت محیط

شماره تماس :36635470

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.