بیانیه حفظ حریم خصوصی سایت مرکز بهداشت شهرستان قم

به وب سایت مرکز بهداشت شهرستان قم خوش آمدید. این مرکز برای حریم خصوصی کاربران خود ارزش فراوان قائل است. در این بیانیه شرح می دهیم که چه اطلاعاتی و چگونه از کاربران این مجموعه  دریافت می گردد و اینکه این اطلاعات به چه منظوری مورد استفاده قرار گرفته و چگونه از آن محافظت می‌گردد. 

امنیت اطلاعات: 

ما حفظ حریم شخصی کاربران خود را تضمین می نماییم، اطلاعات دریافت شده که جنبه شخصی داشته باشند و یا کاربر با نمایش عمومی آن موافق نباشد به هیچ عنوان به اشتراک گذاشته نشده و در معرض نمایش عموم قرار نمی گیرد. برای حفظ امنیت اطلاعات از به روزترین شیوه های مرسوم جهت جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز و نفوذ به سیستم استفاده می گردد .

ما حفظ حریم شخصی شما را تضمین میکنیم. اگر در هنگام استفاده از این تارنما از شما اطلاعاتی بخواهیم که هویتتان را آشکار کند میتوانید مطمئن باشید که از آن تنها بر اساس اصول مطرح شده در این بیانیه استفاده میشود. در هر حال تعهدات و مسئولیتهای ما محدود به تواناییها و امکانات ما بوده و ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیرمترقبه یا اتفاقاتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت. 

ممکن است در آینده تغییرات در این سند اعمال شود. شما میتوانید با مراجعه به این صفحه از تغییرات ایجاد شده در بیانیه حفظ حریم شخصی ما مطلع شوید. 

چه اطلاعاتی را گردآوری میکنیم؟  

ما ممکن است این اطلاعات را از شما دریافت نماییم: 

• مشخصات مخاطب
• اطلاعات تماس از جمله آدرس و آدرس نامه الکترونیک
• اطلاعاتی برای پشتیبانی و نحوهی اطلاع رسانی
• اطلاعات مرتبط با نظرسنجی از مخاطبان

با اطلاعاتی که میگیریم چه میکنیم؟ 

براساس ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت میکند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می‌نماید.  

امنیت اطلاعات

متعهدیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین نماییم برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوههای لازم استفاده میکنیم تا امنیت اطلاعاتی را که به صورت آنلاین گردآوری میکنیم، حفظ شود. 

پیوند به سایتهای دیگر

تارنمای ما ممکن است به سایتهای دیگری لینک شود. وقتی که شما از طریق این لینکها از تارنمای ما خارج میشوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایتها کنترل نداریم. درباره این سایتها می‌بایست به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه فرمایید.