وظایف گروه بهداشت دهان ودندان

 

 1. -    ابلاغ برنامه ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه های کشوری سلامت دهان و دندان در واحد های دندانپزشکی

2- برگزاری جلسات آموزشی برای پرسنل محیطی و هماهنگی با رییس گروه واحد  بهداشت دهان و دندان مراکز بهداشت استان(هماهنگی درون بخشی)

3-نظارت برپیگیری تعمیروسایل وتجهیزات دندانپزشکی واحدهای دندانپزشکی

4-بررسی آمار عملکرد واحد های محیطی  و تجزیه و تحلیل آن وارسال پس خوراند به آنها.(آنالیز آماری)

 

5- پایش مستمرواحد های دندانپزشکی محیطی

6-تدوین برنامه عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان

7- شرکت در برنامه های صدا و سیمای محلی به منظور افزایش آگاهی عموم مردم نسبت به مسائل و بیماریهای دهان و دندان و هماهنگی متخصصین مربوطه

8- مشارکت در اجرای برنامه های بازآموزی سایر پرسنل بهداشتی

9-چاپ مقالات مرتبط با بهداشت دهان و دندان در جرائد محلی استان  و سایتها

10- طراحی پوستر و پمفلت با موضوعات بهداشت دهان جهت افزایش آگاهی عموم مردم بخصوص افراد گروه هدف

11- مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی کشوری وزارت متبوع

12-همکاری و هماهنگی برون بخشی با سایر ادارات و موسسات دولتی استان( آموزش و پرورش،بهزیستی ، سازمانهای بیمه گر استان) در جهت ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد گروههای هدف

13-تهیه و ابلاغ نامه ها و دستورالعملها ی فنی مربوطه

14-نیاز سنجی و ارایه درخواست  تهیه و تامین مواد و وسایل دندانپزشکی برای واحدهای محیطی به واحد تدارکات

15-بررسی و رسیدگی به شکایات مردمی

16-تشکیل جلسات و کمیته ها جهت اجرای برنامه های واحد سلامت دهان و دندان

 

 

شرح وظایف و مسئولیت های دندانپزشکان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

 • انجام آموزش های نظری و عملی به عنوان مربی آموزشی برای دانشجویان در دوره کارورزی از قبیل نحوه معاینه، تشخیص و درمان بیماران مراجعه کننده

 • شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقات دندانپزشکی

 • ارائه آموزش های لازم در زمینه های بهداشت دهان و دندان به کارکنان بهداشتی، مدیران ،معلمین، مربیان بهداشت و سایر گروه های غیرتخصصی مرتبط با گروه های هدف

 • جمع آوری داده های لازم درباره گروه های سنی و جنسی، جمعیت شهرستان، توزیع جغرافیایی گروه های هدف، توزیع جغرافیایی واحدهای ارائه کننده خدمات بهداشت دهان و دندان و شناسایی پایگاه ها و خانه های بهداشت، مدارس، مهدهای کودک منطقه تحت پوشش

 • بررسی روش های زیستی و عادت های غذایی رایج در مناطق تحت پوشش و آثار احتمالی آنها در وضعیت بهداشت دهان و دندان مردم منطقه

 • تدوین و پیشنهاد برنامه تفصیلی در مرکز محل خدمت جهت ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش

 • تجزیه و تحلیل شاخص های سلامت دهان و دندان به صورت سالانه و آشنایی با اهداف P.H.C

 • اجرای برنامه و دستورالعمل های ارسالی از سوی ستاد مرکز بهداشت

 • رسیدگی به گزارش های واصل در ارتباط با مشکلات درمانی و تجزیه و تحلیل کارشناسی مشکلات

 • صدور تأییدیه مربوط به خدمات و درخواست های پزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آیین نامه های قانونی

 • ارتقاء سلامت دهان و دندان در کلیه گروه های سنی و گروه های هدف

 • فرهنگ سازی، آموزش و جلب مشارکت های مردمی جهت ترویج سلامت دهان و دندان آحاد جامعه (آموزش چهره به چهره و کلاس های آموزشی در مدارس، مهدکودک ها و واحدهای بهداشت خانواده)

 • نظارت، پایش و ارزشیابی بر کمیت و کیفیت برنامه ها و فرآیندهای بهداشت دهان و دندان و مدارس.

 • بررسی اپیدمیولوژیک در زمینه میزان وضعیت آب آشامیدنی از نظر فلوراید

 • بررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر برای دندان ها در افراد تحت پوشش

 • معاینه، تشخیص و درمان بیماران در سطح دندانپزشکی عمومی و یا تخصصی مرتبط.

 • تعیین دستور نوع آزمایش های پاراکلینیکی در صورت لزوم.

 • ارائه خدمات آموزشی، پیشگیری و درمانی گروه های هدف شامل مادران باردار، مادران تا یکسال پس از زایمان، کودکان زیر6سال، کودکان 6 تا 12 سال.

 • ارائه خدمت مشاوره دندانپزشکی جهت بالا بردن اطلاعات دندانپزشکی مردم از نظر نحوه گرفتن خدمات و درمان لازم

 • ارائه خدمات معاینه، کشیدن دندان، ترمیم های سطحی بدون انجام عصب کشی، جرم گیری و بروساژ، فلورایدتراپی، فیشورسیلنت، انجام رادیوگرافی دندان و درمان پالپ زنده با CEM و پالپوتومی با اولویت گروه های هدف

 • شرکت فعال در دوره های بازآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محول

 • حضور به موقع در محل کار و اطلاع به مسئول مرکز (از حداقل 24 ساعت قبل) در صورت درخواست مرخصی ،جهت اطلاع به مراجعین و لغو نوبت های تعیین شده و اختصاص یک روز در هفته به برنامه های آموزشی، بهداشتی و بازدیدها و سیاری

 • آموزش، پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان در روستاها و مراقبین سلامت در شهر طبق چک لیست و ارسال گزارش های مربوطه به ستاد

 • قبول ارجاعات از پایگاه ها و خانه های بهداشت، مدارس، مهدکودک ها، واحد بهداشت خانواده، پایگاه های سنجش، ارائه و ثبت خدمات در فرم ارجاع و ارسال بازخورد.

 • معاینه و ارائه خدمات به زنان باردار و حداقل یک بار جرمگیری و برساژ در صورت وجود جرم در سه ماهه دوم بارداری

 • ثبت ارائه کلیه خدمات در دفتر مخصوص، اخذ قبض مالی و جمع بندی و نوشتن آمار در فرم آمار بهداشت دهان و دندان در پایان هر ماه و ارسال فوری به ستاد حداکثر تا سوم ماه بعد

 • ارجاع موارد لازم به مراکز تخصصی و ثبت در دفتر

 • پیش بینی مواد و وسایل مصرفی و تجهیزات غیرمصرفی موردنیاز (قبل از پایان مواد) و نوشتن و ارسال فرم درخواست داخلی یا خرید به ستاد (و پیگیری آن) به طوری که در روند ارائه خدمات اختلالی ایجاد نشود.

 • حفظ و نگهداری و مراقبت از تجهیزات و وسایل طبق دستورالعمل های استاندارد و اعلام فوری خرابی وسایل به ستاد به صورت مکتوب

 • رعایت کامل اصول بهداشت محیط و آراستگی محل کار و کنترل عفونت و حفاظت شغلی مطابق دستورالعمل های ابلاغی

 

شرح وظایف دستیاران دندانپزشکی

 1. -        تزریق واکسن هپاتیت B و نگهداری کپی کارت آن در محل کار

 2. -        گرفتن کارت بهداشت از مراکز بهداشتی درمانی و نگهداری کپی آن به اداره نظارت بر درمان

 3. -        گذراندن دوره های کنترل عفونت و مطالعه دستورالعمل های کنترل عفونت و بخشنامه های جدید.

 4. -        پوشیدن روپوش سفید و استفاده از ماسک و دستکش هنگام کار

 5. -        استفاده از اتیکت شناسایی روی روپوش هنگام کار

 6. -        نیم ساعت قبل از دندانپزشک در محل کار حضور پیدا کنید.

 7. -        قبل از ورود دندانپزشک ضد عفونی سطوح و یونیت و ... و استریل وسایل و مرتب نمودن مواد و وسایل را انجام دهید.

 8. -        قبل از ورود دندانپزشک با کلیه بیماران آن شیفت تماس تلفنی بگیرید و نوبت آنها را یادآوری و هماهنگ کنید.

 9. -        قبل از شروع شیفت با دندانپزشک تماس تلفنی بگیرید و نوبت بیماران را به وی اطلاع دهید.

 10. -    نوبت بیماران را طبق برنامه زمان بندی شده شیفت ها تنظیم نمایید و برای دادن نوبت حتماً شماره تلفن ثابت و همراه بیمار و بیعانه  از بیمار دریافت شود و در دفتر ثبت شود و روی قبض بیعانه تاریخ و ساعت نوبت بیمار نوشته شود.

 11. -    غیر از ویزیت و کشیدن و جرمگیری، برای کلیه بیماران پرونده تشکیل شود و شماره پرونده در دفتر مخصوص ثبت شود.( البته کلیه خدمات از جمله ویزیت و کشیدن باید در دفتر ثبت نام بیماران هر روز ثبت شود)

 12. -    به هیچ وجه بدون دستکش تمیز به وسایل استریل دست نزنید و وسایل آلوده را بدون دستکش بر ندارید.

 13. -    روی روپوش کار، چادر سر نکنید و روپوش سفید باید همیشه تمیز باشد و با محلول وایتکس ضد عفونی شود.

 14. -    کف اتاقها و دیوارها باید با محلول ضد عفونی کننده مانند (ساولن رقیق) ضد عفونی شود.

 15. -    کلیه سطوح مانند روی کابینت ها و کشوها و درب کابینت ها و  قسمت های مختلف یونیت و شیر آب و روی شیشه میز و سطوح مختلف اتاق استریل باید با اسپری ضدعفونی کننده( دکونکس یا دزومد) ضدعفونی شود.

 16. -    گوشی تلفن باید با گاز یا پنبه آغشته به الکل سفید 70 درجه ضد عفونی شود.

 17. -    به هیچ وجه با دست یا دستکش آلوده به خودکار – پرونده بیمار – گوش تلفن و ... دست نزنید.

 18. -    فیلم رادیوگرافی قبل از ظهور و ثبوت با پنبه الکل ضد عفونی شود.

 19. -    سرعت عمل و دقت در کار اصول اولیه دستیاری است که باید همیشه رعایت شود.

 20. -    کلیه وسایل و مواد بر حسب نیاز باید به طور منظم و مرتب داخل کابینت ها چیده شود و لیست موجودی مواد تهیه و کنترل شود.

 21. -    جای فایل ها و فرزها به هیچ وجه به صورت در باز نباشد چون در معرض هوا آلوده می شود.

 22. -    وسایل هر بیمار برای خدمات مختلف (مانند اندو، جراحی و ترمیم) باید پک بسته شود و روی پک تاریخ و اسم پک نوشته شود.

 23. -    قبل از شروع کار جواهرات و ساعت مچی را از دست در بیاورید و ناخن ها همیشه کوتاه باشند.

 24. -    خوردن چای و سایر خوراکی ها در اتاق کار، غیر بهداشتی است و می تواند موجب انتقال بیماری ها شود.

 25. -    کلیه قسمت های یونیت قبل از کار با روکش های یک بار مصرف پوشیده شود و بعد از هر بیمار تعویض گردد.

 26. -    هنگام تشکیل پرونده، سابقه بیماری و تاریخچه پزشکی بیمار به دقت پرسیده شود و تکمیل شود و نوع خدمات مورد نیاز و هزینه آن به بیمار تفهیم گردد و از بیمار امضاء گرفته شود.

 27. -    وسایل دندانپزشکی و گیره رادیوگرافی و ... روی میز نسخه نویسی گذاشته نشود.

 28. -    آنگل و توربین قبل و بعد از کار برای هر بیمار باید تمیز، ضدعفونی و روغنکاری گردد و پک بسته شده و داخل اتوکلاو استریل شود. عدم روغنکاری منظم موجب خراب شدن سریع هند پیس ها می شود.

 29. -    قبل از شروع کار برای هر بیمار خصوصاً کار  جراحی،  جرمگیری و کشیدن دندان باید یک لیوان محلول دهانشویه آنتی باکتریال در اختیار بیمار بگذارید تا دهانشویه نماید. ( یک عدد قرص دهانشویه داخل یک لیوان آب)

 30. -    در ابتدا و پایان شیفت حداقل یک دقیقه ساکشن را در محلول 0.5 درصد هیپوکلریت سدیم (1 پیمانه وایتکس+ 9 پیمانه آب) قرار دهید تا مکش کند و لوله های یونیت ضد عفونی شود.

 31. -    وسایلی مانند قلم جرمگیری، انگل و توربین، سرنگ آب و هوا قبل از شروع کار برای هر بیمار به مدت 30 ثانیه روشن شوند (بالای کراشوار) تا مایعات قبلی که داخلی لوله ها مانده خارج شود و بعد شروع به کار نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.