فاطمه سیفی ابوالحسنی

سمت :کارشناس مسئول امور آزمایشگاه های مرکز بهداشت شهرستان

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس آزمایشگاه

 

آمنه بلوچیان

سمت :کارشناس امور آزمایشگاه ها

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناس آزمایشگاه

 

مریم سادات هاشمیان

سمت :کارشناس امور آزمایشگاه ها

رشته و مدرک تحصیلی:کاردان آزمایشگاه

 

لیلا تبریزی

سمت :کارشناس امور آزمایشگاه ها

رشته و مدرک تحصیلی:کارشناس آزمایشگاه

 

لیلا نادعلیان

سمت :کارشناس امور آزمایشگاه ها

رشته و مدرک تحصیلی:کارشناس آزمایشگاه

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.