سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وظیفه واحد گسترش شبکه، طراحی و استقرار مناسب ترین نظام ارائه خدمات سلامت است. عمده ترین وجه فلسفی مراقبت های بهداشتی ، تاکید بر توزیع عادلانه منابع بهداشتی بوده و راهکارهایی نیز برای دستیابی به این آرمان انسانی وبزرگ جهت گیری شده اند . لازمه رسیدن به این هدف، گسترش واحدهای بهداشتی در سرتاسر نقاط دور است و اصلی ترین راه رسیدن به این هدف ، تامین سهولت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی است که باید از جنبه های مختلفی چون دسترسی فرهنگی ، تکنولوژیک ، جغرافیایی ، زمانی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت آرامش و آسایش دریافت کنندگان خدمات ، تامین ، حفظ و ارتقای سلامتی جامعه را به همراه داشته باشد. واحد گسترش تلاش می کند با استاندارد سازی واحدهای تحت پوشش و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها خدمات بیشتر با کیفیت بهتر به افراد تحت پوشش ارائه گردد و مردم از ضروری ترین مراقبت های بهداشتی درمانی در سطوح مختلف برخوردار شوند

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.