از آنجا که یکی از اهداف PHC تلاش در جهت بهبود تغذیه جامعه می باشد از جمله بخش های طراحی شده در سیستم بهداشت واحد تغذیه می باشد که عمده فعالیت آن اجرای اقداماتی است که بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسیب پذیر کمک می کند. این واحد در غالب یک شبکه همکار از سطح وزارت بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان گسترش دارد بطوریکه دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت وظیفه سیاست گذاری کشوری در این خصوص را بر عهده داشتند و این وظایف از طریق واحد تغذیه مرکز بهداشت استان به سطح مراکز بهداشت شهرستانها انتقال می یابد که در کنار این وظایف کشوری بدیهی است که از جمله مسؤولیت های واحدهای تغذیه استانی و شهرستانی تلاش در جهت طراحی درمنطقه ای به منظور حل مشکلات بومی است.کلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعهدر سطح شهرستان رشت، اجرای برنامه های آموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مرکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از عمده وظایف این واحد است.

 

برنامه ها و اهداف:

1-      ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه؛

2-      افزایش دسترسی خانوارها به سبد غذایی مطلوب؛

3-      پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه؛

4-      پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید در سطح جامعه؛

5-      بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال؛

6-      بهبود تغذیه گروههای آسیب پذیر (زنان باردار – شیرده – نوجوانان – سالمندان).

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.